Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

De Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector heeft besloten een importverbod in te stellen voor Duitse kalveren uit met bvd type 2 besmette gebieden, tenzij er voldaan wordt aan strikte voorwaarden.

De import en het opzetten van vleeskalveren uit Nordrhein-Westfalen en Niedersachsen is alleen nog toegestaan als de vleeskalveren rechtstreeks vanaf de verzamelplaats naar de vleeskalverhouderij worden getransporteerd. Ook mogen op het ontvangstbedrijf geen anderen runderen zoals melkvee aanwezig zijn en moeten er extra hygiënemaatregelen worden genomen. Volgens de Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalverensector (SKV) zorgen de maatregelen ervoor dat de kalveren feitelijk in quarantaine worden gehouden.

Indringend controleren

Eerder maakte onder andere de VanDrie Group al bekend alleen nog Duitse kalveren uit de met bvd type 2 besmette gebieden onder strikte maatregelen op te zetten in Nederland. Door het besluit van de SKV moeten ook andere vleeskalverhouderijbedrijven hieraan voldoen. De SKV zal indringend controleren op naleving van het verbod.

Omdat bvd geen meldingsplichtige ziekte is, was reeds bekend dat maatregelen alleen door de sector zelf en niet vanuit de overheid kunnen worden genomen.

Geen nieuwe verdenkingen

Volgens de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) is op dit moment op één Nederlands vleeskalverbedrijf definitief bvd type 2 vastgesteld. Van twee klinisch verdachte bedrijven verwacht de GD deze week uitslag van het typeringsonderzoek. Nog eens twee bedrijven zijn ook in onderzoek, maar daarvan volgt de uitslag volgende week. Sinds vorige week zijn er vooralsnog geen nieuwe verdenkingen bijgekomen, maar alertheid blijft geboden.

De SKV zal indringend controleren op naleving van het importverbod
De SKV zal indringend controleren op naleving van het importverbod

onzin dat de overheid geen strikte maatregelen neemt

dat is duidelijk geen sektor maar een overheidstaak

BVD is geen aangifteplichtige

BVD is geen aangifteplichtige ziekte en bovendien is Nederland zelf niet BVD-vrij. Het is aan de sector zelf BVD/IBR en wat nog meer aan te pakken. Overheid zal zich hier echt niet mee bemoeien. Of dat terecht is of niet is een geheel andere vraag.
right