Sitemenu

dinsdag 13 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

Ernstige uitbraak met bvd type 2 in Nederland

22-03-2013  · 6 reacties

Nadat in de afgelopen week op enkele vleeskalverbedrijven ernstige bvd-besmettingen zijn geconstateerd, is nu vast komen te staan dat op één van de bedrijven het zogenoemde type 2 is vastgesteld.

Monsters van de andere bedrijven zijn nog in onderzoek. Op grond van de klinische verschijnselen bestaat het sterke vermoeden dat het ook op deze bedrijven om bvd type 2 gaat. Dat heeft de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) bekendgemaakt.

Op de betreffende vleeskalverbedrijven is volgens GD-dierenarts Ad Moen sprake van een zeer ernstig ziektebeeld. Dieren hebben zeer hoge koorts, bloederige diarree, soms bloedingen vanuit de injectieplaats en sterven binnen enkele dagen. Rond de veertig procent van de dieren op het met type 2 besmette bedrijf is reeds gestorven. Behandeling van zieke dieren is volgens Moen niet mogelijk.

Noodvaccinaties in Duitsland

Veertien dagen geleden werd bvd type 2 al bevestigd op zes melkveebedrijven in de Duitse grensstreek Noordrijn Westfalen. Op de vleeskalverbedrijven in Nederland die nu in onderzoek zijn, zijn volgens de GD-dierenarts ook kalveren uit Duitsland aanwezig. De geïsoleerde bvd-stam op het met type 2 besmette bedrijf in Nederland vertoont een sterke gelijkenis met dezelfde stam als in Duitsland.

In Duitsland, zo blijkt uit informatie van de Duitse gezondheidsdienst, zijn onder andere noodvaccinaties uitgevoerd om verdere verspreiding te voorkomen. In Nederland gaat het tot nu toe enkel om vleeskalverbedrijven.

Alert op uitbraken

Bvd type 2 kwam sinds 1998 niet meer voor in Nederland. De GD roept dierenartsen op alert te zijn op de verschijnselen van dit nieuwe type bvd en bij de eerste symptomen contact op te nemen met GD-Veekijker.

Veertig procent van de dieren op het besmette bedrijf is gestorven
Veertig procent van de dieren op het besmette bedrijf is gestorven

heb je het weer

Al dat gesleep met dieren!! Rijden vrachtwagens met kalveren van hot naar her, en ook vol,terug naar nederland, uit afthanse omstandigheden.

lang leve de import.

Deze import is mede mogelijk gemaakt door Van Drie????. Ik vraag mij al langer af of de melkveehouderij wel blij moet zijn met al deze import van kalveren voor kalverhouderij op met name de Veluwe

Nounou

Erikjan, is het niet tamelijk riskant om namen te noemen als je het niet eens zeker weer?

Van Drie heeft een te sterke lobby

Door Van Drie zijn alle NL veehouders gegijzeld in de BVD- en eveneens IBR-bestrijding. NL loopt enorm achter t.o.v. de buurlanden door een veel te sterke lobby waar niemand wat kan aan doen.
right