Sitemenu

vrijdag 1 juli 2022
left
content-main-left

Nieuws

Naar aanleiding van een vijfde geval van brucellose in België voert de Belgische rundveesector tijdelijk de verplichte analyses op brucellose opnieuw in.

De analyse is verplicht in heel België voor alle aangekochte runderen ouder dan achttien maanden.

Dat hebben het Belgisch Federaal Agentschap voor Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en de landbouwfederaties besloten in overleg met het nationale referentielaboratorium (CODA), de Vlaamse en Waalse diergezondheidsorganisaties DGZ en ARSIA en de vertegenwoordigers van de dierenartsen.

8500 tankmelkmonsters

Begin maart 2012 werd een eerste geval van brucellose vastgesteld in de provincie Namen. Vervolgens werden nog gevallen ontdekt op vier andere rundveebedrijven.

Inmiddels werden in april meer dan 8500 tankmelkmonsters geanalyseerd. Door deze screening werd vorige week de vijfde haard in de provincie Namen ontdekt. Het FAVV wacht nog op een tiental analyseresultaten.

Aangifteplicht abortus

Het FAVV heeft de sector afgelopen week ook herinnerd aan de aangifteplicht voor abortussen en het nut van het abortusprotocol in het kader van de screening op ziekten. Het FAVV gaf tevens aan hierop strenger te zullen controleren in de toekomst.

In België is een vijfde bedrijf met brucellose ontdekt
In België is een vijfde bedrijf met brucellose ontdekt
right