Sitemenu

zondag 19 september 2021
left
content-main-left

Nieuws

Toon van Hoof, portefeuillehouder diergezondheid rundveehouderij bij LTO, betreurt de strengere maatregelen voor antibioticagebruik die het kabinet heeft aangekondigd. 'In de melkveehouderij hebben we al een goede basis liggen voor verantwoord antibioticagebruik.'

Volgens Van Hoof is de melkveehouderij al terughoudend met antibioticagebruik vanwege het feit dat de melk dagelijks wordt gecontroleerd. 'In de melkveehouderij hebben we de afgelopen twee jaar veel opgepakt waarvan de resultaten de komende jaren zichtbaar worden.'

UDD-status

Vorige week kondigde het kabinet aan voor alle antibiotica in de diergeneeskunde de zogeheten UDD-status in te stellen. Dat wil zeggen dat antibiotica uitsluitend kan worden toegediend door een dierenarts. De ministeries van EL&I en VWS maakten de strengere regelgeving bekend in een brief aan de Tweede Kamer. Aanleiding voor de maatregelen is de uitkomst van NVWA-rapporten waarin onzorgvuldig en illegaal gebruik van antibiotica in de vleeskuiken- en blankvleeskalverhouderij aan de kaak wordt gesteld. 

Generieke maatregelen

Van Hoof vindt het jammer dat bedrijven die het goed doen, nu geconfronteerd worden met steeds striktere generieke maatregelen. 'Ik pleit daarom voor een meer individuele aanpak van bedrijven die de zaken niet op orde hebben en niet om de hele sector extra regelgeving op te leggen.'

Strikte voorwaarden

Volgens de nieuwe wetgeving mag een veehouder alleen onder strikte voorwaarden nog zelf antibiotica toedienen. Volgens Ton van Hoof verandert er in de praktijk echter niet veel voor de melkveehouderij. 'Vanuit de kwaliteitscontroles voor melk golden deze regels al. Een veehouder mag in principe zelf zijn dieren blijven behandelen met antibiotica. Dit is vanwege de afgekondigde UDD-status echter niet meer standaard. Er is inspanning verplicht om zelf de voorraad te mogen houden en zelf te mogen toedienen.’

Alleen eerste- en tweedegeneratiemiddelen

In de nieuwe wetgeving mag een veehouder verder alleen eerste- en tweedegeneratie antibiotica op voorraad hebben en toedienen. Derde- en vierdegeneratiemiddelen zijn niet meer toegestaan. Van Hoof: 'Ook hier hadden wij al afspraken over gemaakt in de melkveehouderij.'

Een veehouder mag alleen eerste- en tweedegeneratie-antibiotica op voorraad hebben
Een veehouder mag alleen eerste- en tweedegeneratie-antibiotica op voorraad hebben

Kansloze actie van het

Kansloze actie van het kabinet, echt waar, zo triest. Ze proberen de boeren het maar moeilijk te maken!!!Zelf doen ze niets

nuteloos

echt een harte lozen rot actie ze maken ons allemaal kapot met hun stomme regeltjes

rommelaars

Ik heb altijd het idee bij deze onderwerpen dat de rommelaars, die hun veestapel alleen met veel vervanging, bekappen, en veel medicijngebruik in de lucht houden het meeste kritiek hebben. Voor de meeste boeren zijn de huidige normen toch nog knap ruim. Nix aan het handje dus.

rommelaars

De politicus onder ons (of iemand van wakker dier/ dergelijke instantie) moet zelf voor elke pil die hij neemt 's ochtends, 's middags en 's avonds eerst bij de doctor langs om het pilletje te mogen innemen. ----- Wij zitten met een DDD van 2.74 en hebben een gemiddelde leeftijd van melkvee van 5.01 met een rollend jaargemiddelde van bijna 10000. Onzin dat ik nu niet meer antibiotica mag gebruiken om een koe die mastitis zou hebben mag spuiten. Dus wat het verhaal van Peter betreft, oneens.

Goede zaak

Goede zaak, hoe minder antibiotica, des te meer koeien worden er afgevoerd. De sterken zullen wel blijven lopen. Zo wordt het kaf van het koren gescheiden en als je een beetje normaal voert is er niets aan de hand.

Waardeloos

Het betekend dus ook je voor elke koe die je wil droogzetten met antibiotica, de dierenarts moet bellen. Leuke rekeningen worden dat! Dat antibioticagebruik terug moet ok, maar dan zijn er ook nog andere manieren. VOlgens mij zijn we net aan een traject begonnen om te laten zien dat gebruik verminderd kan worden. Laat de politiek dat eerst afwachten!

Goede zaak

Goede zaak dat het gebruik wordt aangepakt. Er wordt maar gespoten en gespoten. Nergens voor nodig. ALs je je management op orde hebt en een beetje denkt om de fokkerij zul je vrij weinig nodig hebben. Alle koeien droogzetten met antibiotica is ook niet meer nodig. Er zijn andere manieren om koeien goed door de droogstand te helpen. Teveel antibiotica leid alleen maar tot resistentie (wat we nu al vaak zien) en dan krijg je koeien ook niet meer beter. Wel moeilijk inderdaad voor noodgevallen en extra dierenartskosten. Die vragen tegenwoordig ook steeds meer..

die rekeningen worden zo duur

die rekeningen worden zo duur omdat er minder antibiotica verbruikt word!!

Ik dacht dat ze nooit naar

Ik dacht dat ze nooit naar het Deense/Zweedse systeem toe wilden ? aangezien het percentage dode koeien en de afvoerleeftijd daar gemiddeld het laagst is

Ik weet niet maar in het

Ik weet niet maar in het Deense systeem is het vervangingspercentage nog altijd 40%. Kortom nog 10% hoger dan hier... En ook daar heb je net als hier ontzettend veel verschil tussen veehouders... je mag daar geloof ik ook nog wel dingen zelf doen afhankelijk van hoe je de zaken hebt geregeld bij de dierenarts... (1x in de week, of alleen als je belt afspraak).

foutje, afvoerleeftijd het

foutje, afvoerleeftijd het laagst, percentage dode koeien het hoogst

ik vraag me ook af of de

ik vraag me ook af of de dieranartsen wel op dit soort praktijken zitten te wachten.voor elk wissewasje de boer op is voor hun ook geen doen.ze moeten extra volk aannemen om de dag doortekomen en die zijn niet meer te krijgen als ik de opleiding zo hoor.als we hier de deense praktijken van de veeartsen krijgen dan staat ons nog heel wat te wachten. krukken van koeien en alles word te duur om die koe maar beter te krijgen.geen operaties meer,keizersnee of lebmaag,maar direkt de kogel met of zonder goed kalf erin.tis schandalig hoe die veeartsen daar met vee omgaan omdat de regelgeving niet anders toelaat.en moet je de mensen weer eens horen als ze paar zieke koeien int land zien lopen.leuk voor de controleurs zo over tien jaar die blijven wel schrijven. ze zijn hartstikke gek geworden met al die regeltjes ze moeten blij zijn dat sommigen nog boer willen worden,zo drukken ze alle motivaties wel de kop in. niet gek dat 5 procent van alle boeren onder de 30 is.je moet wel gek wezen om boer te worden

kruisers

Goed nieuws voor de kruisers, die hebben koeien waar gemiddeld minder spuiten in gaan en over het algemeen zijn dat boeren die al wat terughoudend zijn met oplapmiddelen en blijkbaar een goede vooruitziende blik m.b.t. dit soort zaken hebben. Zat er al een poosje aan te komen natuurlijk dus het was te verwachten. Blijven denken vanuit kansen en niet vanuit bedreigingen is mijn devies!

Inkruisen en antibiotica

Ik wil graag nog een stap verder gaan dan kruiser. Wereldwijd komt gewoon bijna niemand 10 jaar op een rij op een vervaning van rond de 20% uit. Ook Knoef niet, die verkoopt gewoon alle mindere 1e en 2e kalfs en gaat vervolgens met het neusje van de zalm verder en houdt ze met input hoge kosten en veel arbeid en passie in de benen. Met inkruisen verleng je de periode van probleemloos melken met een 200 dagen. Dat is zo'n 15% extra levensduur. Wij melken nu bijna alleen maar kruislingen meer. De oudste kruislingen zijn in de 9e lact. De problemen komen gewoon wat later. Met een vervanging van 25% kunnen wij nu gewoon vrijwillig afvoeren in het verleden met 30% hadden wij veelal gedwongen afvoer. Bovendien zijn onze kosten en arbeids input gezakt. Saldo ligt nu 5 cent per liter boven Countus gemiddelde. Onze ervaring is dat je met een 2 weg kruising tussen HF en Fleckvieh het antibioticum gebruik het meeste verlaagd. De problemen komen later en wanneer ze komen kun je de koeien onmiddelijk uit de melkerij afhankelijk van type voor een 8 a 1300 euro naar de slacht doen. Dus niet weer gaan spuiten. De terug gekruiste hf uit flv/hf koeien geven meer melk bij ons dan de holsteins ooit gedaan hebben. Simpel: Melk x kracht x melk dat is mijn fokkerij. Wel de topstieren uit het fleckvieh ras gebruiken is mijn ervarinen.

kansloze actie kabinet

Dus als ik er dadelijk achterkom tijdens het melken dat een koe uieronsteking heeft moet ik dus eerst de dierenarts bellen of hij tijd heeft om hem te behandelen. Allicht zal voorkomen dat de dierenarts niet meteen tijd heeft en over een paar uurtjes wel komt. Vervolgens staat de koe allang niet meer in de melkstal en moet hij weer uit het koppel gehaald worden. Bij een uieronsteking is zo snel mogelijk handelen toch wel gewenst en een melkveehouder kan dat zelf toch veel sneller dan een dierenarts ?!?. Heel goed dat er wordt ingezet op antibioticareductie in de melkveesector maar dit vind ik een kansloze actie van het kabinet
right