Sitemenu

woensdag 17 augustus 2022
left
content-main-left

Nieuws

Door een uitbraak van brucellose op een rundveebedrijf in de Belgische provincie Namen zijn tweehonderd rundveebedrijven geblokkeerd.

Begin maart stelde het Belgische Voedselagenstschap een geval van brucellose vast op een rundveebedrijf in de provincie Namen in Wallonië. Om het risico op besmettingen tegen te gaan, zijn tweehonderd andere rundveebedrijven op slot gezet, zo meldt het Belgische Voedselagentschap.

Weidegang verboden

Het gaat om veehouderijen in de buurt van de bron of die in contact kwamen met dieren van het getroffen bedrijf. Deze liggen verspreid over heel Begië. Van de geblokkeerde bedrijven mogen dieren niet worden vervoerd. Naast het vervoersverbod is weidegang verboden en is het verplicht twee serologische onderzoeken bij het vee te laten doen.

Vrij van brucellose

België werd in 2003 officieel vrij verklaard van brucellose. In december 2010 werd er nog één brucellosehaard geregistreerd. Het agentschap acht de huidige situatie vergelijkbaar met die van 2010.

De dieren op het bedrijf waar begin maart brucellose werd vastgesteld, worden binnen een maand geslacht.

Op de geblokkeerde bedrijven is weidegang voorlopig verboden
Op de geblokkeerde bedrijven is weidegang voorlopig verboden
right