Sitemenu

woensdag 1 december 2021
left
content-main-left

Nieuws

In een nieuw onderzoeksproject wordt in melkrobots het effect van verschillende voedermiddelen op de methaanuitstoot van koeien bepaald.

Het project is een initiatief van Feed Innovation Services, Valacon Dairy, ForFarmers, Ropapharm International en Speerstra Feed Ingredients.

Het meten van de methaanuitstoot gebeurt via gasanalyseapparatuur op momenten dat een koe de robot bezoekt. De onderzoekers meten gedurende vier weken het effect per voedermiddel op de methaanuitstoot.

Effect voor gezondheid

Naast het effect van het voedermiddel controleren de onderzoekers ook de gevolgen voor de gezondheid en de melkproductie. De melkproductie wordt onder andere gecontroleerd door melkmeting in de robot. Celgetal, ureum en gehalten worden gemeten via de melkproductieregistratie.

Reductie van vijf procent

Het onderzoek vindt plaats in het kader van het subsidieprogramma van emissiearm voeren van Agentschap NL. Het doel van het onderzoek is een methaanuitstootreductie van minstens vijf procent.

Het effect van voedermiddelen op de methaanuitstoot zal gemeten worden in de robot
Het effect van voedermiddelen op de methaanuitstoot zal gemeten worden in de robot
right