Sitemenu

zondag 28 februari 2021
left
content-main-left

Nieuws

In een nieuw Veepeilerproject wil Dierengezondheidszorg Vlaanderen het verband aantonen tussen de bvd-status van een melkveebedrijf en het celgetal in de tankmelk. De diergezondheidsorganisatie zoekt daarom melkveebedrijven die al twee jaar vrij zijn van bvd.

Een eerder project binnen Veepeiler toonde aan dat slechts tien procent van de Vlaamse melkveebedrijven volledig bvd-vrij is, terwijl dertig procent van de Vlaamse melkveebedrijven beschouwd kan worden als nog besmet met bvd-virus. De overige bedrijven hebben een lager gehalte antistoffen in de tankmelk.

Bedrijven die bvd-vrij zijn hebben een lager tankcelgetal

De voornaamste conclusie naar aanleiding van deze eerste Veepeilerstudie was dat bedrijven die bvd-vrij zijn een lager celgetal in de tankmelk hebben dan besmette bedrijven. Om het effect van het management op de bvd-vrije bedrijven uit te sluiten komt er nu een vervolgstudie. Het doel is om het verband tussen een bvd-besmettting en tankmelkcelgetal te bestuderen. Bedrijven die minstens twee jaar vrij zijn van bvd komen in aanmerking voor deelname aan het project. Voor meer info: www.dgz.be

Diergezondheidszorg Vlaanderen zoekt bedrijven die minstens twee jaar vrij zijn van bvd
Diergezondheidszorg Vlaanderen zoekt bedrijven die minstens twee jaar vrij zijn van bvd
right