Sitemenu

zondag 11 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

Vanaf 2 januari 2012 is de database MediRund voor de registratie van antibiotica in de rundersector beschikbaar voor rundveehouders.

De centrale registratie van antibioticagebruik is één van de maatregelen die door de rundersector genomen is voor een verantwoord en transparant antibioticumgebruik. In opdracht van het Productschap Vee en Vlees (PVV) wordt de database MediRund beheerd door veeverbeteringsorganisatie CRV.

Dierenarts registreert gebruik

Sinds kort moet elke veehouder met vijf of meer dieren de levering van antibiotica op zijn bedrijf binnen twee weken elektronisch registreren. In de praktijk kan en zal de dierenarts de centrale registratie in MediRund voor de rundveehouder uitvoeren.

De rundveehouder kan via het scherm ‘overzicht medicijnleveranties’ de door de dierenarts geregistreerde leveringen raadplegen. Rundveehouders ontvangen bericht over de inlogcodes voor MediRund.

Controle op registratie

Het PVV heeft de kwaliteitssystemen IKB Rund en Q-Rund voorlopig erkend en CBD en Qlip aangewezen als controle-instantie. De controles op registratie in MediRund zullen in de loop van het eerste kwartaal van 2012 van start gaan.

De rundveehouder kan via MediRund de leveringen van antibiotica door de dierenarts controleren
De rundveehouder kan via MediRund de leveringen van antibiotica door de dierenarts controleren
right