Sitemenu

vrijdag 1 juli 2022
left
content-main-left

Nieuws

Belgische veehouders zijn vanaf 27 juni aanstaande tijdelijk verplicht om achttien maanden oude runderen die zijn aangekocht of die deelnemen aan keuringen, te laten onderzoeken op brucellose.

Dat meldt het Belgische voedselagentschap FAVV. Vanwege meerdere brucellose-uitbraken in België raadde het FAVV sinds mei alle veehouders aan om bij aankoop van dieren brucelloseonderzoek te laten uitvoeren. Met ingang van 27 juni is deze maatregel verplicht gesteld. De verplichting geldt tot het einde van 2012.

Verplicht bloedonderzoek

Concreet houdt de verplichting voor runderen ouder dan achttien maanden het volgende in: bij een aangekocht rund moet binnen vijf dagen bloedonderzoek worden uitgevoerd. Tot de uitslag moet het rund afgezonderd blijven van het koppel. Bij deelname aan een prijskamp of tentoonstelling moet het rund onderzocht worden in de vijf weken voorafgaand aan de show. Het FAVV wijst daarnaast ook op de verplichte melding van elke verwerping.

Naast bloedonderzoek zullen ook analyses worden uitgevoerd op de tankmelk van alle melkveebedrijven.

Vrije status behouden

De kosten voor de analyses zullen vergoed worden door het FAVV, zoals al het geval was. De verplichting heeft als doel elke nieuwe uitbraak of elke nieuwe verspreiding snel op te sporen en zo de status 'officieel brucellosevrij' te behouden.

Bovendien moet de maatregel ervoor zorgen dat de handel en prijskampen normaal kunnen verlopen.

Verplicht brucellose-onderzoek voor behoud brucellosevrije status
Verplicht brucellose-onderzoek voor behoud brucellosevrije status
right