Sitemenu

zondag 11 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

De besmettingsgraad van neospora onder de Nederlandse melkveestapel is de laatste jaren niet gedaald. Die conclusie trekt de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) na een nieuwe ronde tankmelkonderzoek.

Vijftien procent van de veehouders kreeg de afgelopen week de uitslag ongunstig en heeft daarmee gemiddeld vijftien procent of meer besmette koeien op het bedrijf. Tachtig procent van de melkveebedrijven heeft één of meer neosporakoeien in het koppel.

Verticale overdracht

In zestig tot tachtig procent van de gevallen geeft een besmette koe neospora door aan haar kalf. Deze verticale overdracht is daarmee veruit de belangrijkste verspreidingsroute. De hond zorgt als eindgastheer voor nieuwe besmettingen.

Aan de eenmalige actie om via tankmelk de neosporastatus van het bedrijf in beeld te brengen, deden 4800 nieuwe melkveehouders mee.

Meer over de resultaten van het onderzoek en de verspreiding van neospora in Veeteelt mei 1, die deze week bij de Nederlandse veehouders in de bus is gevallen.

De overdracht van koe op kalf is de belangrijkste verspreidingsroute van neospora
De overdracht van koe op kalf is de belangrijkste verspreidingsroute van neospora
right