Sitemenu

woensdag 14 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

Op melkveebedrijven is een duidelijk verband aangetoond tussen de productie per koe en de medicijnkosten. De medicijnkosten verdubbelen bij een hogere productie.

Uit een onderzoek van adviesorganisatie Valacon Dairy blijkt dat de de medicijnkosten bij een jaarlijkse productie van minder dan 8.000 kg melk per koe gemiddeld € 24,26 per koe bedragen. Deze lopen bij een productie van meer dan 10.000 kg per koe per jaar op tot gemiddeld € 57,35. Voor het onderzoek analyseerde Valacon Dairy van 68 melkveebedrijven het medicijngebruik in 2009 en 2010.

Valacon Dairy stelt dat wanneer alleen naar medicijnen voor de uiergezondheid werd gekeken, ook hier het verbruik hoger werd naarmate de koeien meer produceerden. Bovendien namen de medicijnkosten toe met de productieve levensduur en de levensproductie.

De spreiding tussen bedrijven is erg groot. Gemiddeld bedroegen de medicijnkosten op een bedrijf € 66,12 per koe met een spreiding van tussen de € 15,84 tot € 142,89.

Behalen reductiedoelstellingen flinke opgave

Valacon Dairy verwacht dat veel bedrijven zich na de afschaffing van het melkquotum richten op een verhoging van de productie per koe. Daarmee wordt de druk op de uiergezondheid en de duurzaamheid verhoogd. Volgens Valacon Dairy wordt daardoor het behalen van de reductiedoelstellingen voor antibiotica nog een flinke opgave. De adviesorganisatie pleit voor een brede en integrale aanpak van gezondheidsproblemen om de gestelde doelen te bereiken.

Medicijngebruik voor uiergezondheid stijgt naarmate koeien meer produceren
Medicijngebruik voor uiergezondheid stijgt naarmate koeien meer produceren

Totaal plaatje?

Werd bij deze analyse alleen naar het verband met de produktie gekeken? Verband met o + a, intensiviteit,arbeid,jongveebezetting,afvoerbeleid etc etc ....!? Met dit soort "onderzoeken" is het wel makkelijk publiciteit scoren, als het alleen een commercieel doel dient is het jammer. Ga er vanuit dat het bedoelt is om een discussie op gang te brengen!( blijkt uit het 2e stukje)

Uiergezondheid??

Weer een verhaal wat nergens op gebaseerd is. Hier stijgt de productie nu over de 10.000kg per koe. Eerder molken we 8000kg per koe. Maar sinds de verandering van boxbedekking naar zand is het celgetal en uiergezondheidskosten hard gedaald heel hard gedaald. Ook al is de productie nog steeds aan het stijgen dalen de problemen op het bedrijf + veearts kosten + medicijngebruik heel erg hard.

waarom zo negatief?

Beste Freek, dus omdat dit bij jou het geval niet is slaat heel dit ondezoek nergens op? Beetje kortzichtig niet? Het is zeker mogelijk om bij hoge productie lage medicijnkosten te hebben (zie ook de grote spreiding waar ze het over hebben) Ze baseren hun conlusies op gemiddelden en deze zijn niet wereldschokkend.
right