Sitemenu

zondag 19 september 2021
left
content-main-left

Nieuws

In de strijd tegen antibioticaresistentie heeft de Gezondheidsraad de overheid geadviseerd extra maatregelen te nemen in verband met het antibioticagebruik in de veehouderij. Een speciale commissie binnen de Gezondheidsraad juicht de afspraken die sector en overheid eerder gezamenlijk maakten toe, maar stelt dat er aanvullende maatregelen nodig zijn.

Volgens de commissie zijn er drie groepen resistente bacteriën die het grootste probleem vormen voor de volksgezondheid en waarbij de zorg bestaat dat er mogelijk een oorzakelijk verband is met het antibiticagebruik in de dierhouderij. Het gaat hierbij om MRSA, VRE en de ESBL-producerende bacteriën.

De commissie adviseert om op korte termijn alle nieuwe antibiotica en alle bestaande antibiotica die op dit moment niet geregistreerd zijn voor gebruik in de diergeneeskunde, te reserveren voor het gebruik bij mensen. Ook wil de commissie het gebruik van een aantal werkzame stoffen in antibiotica op korte of lange termijn verbieden.

Alleen gevolgen voor lange termijn

Dierenarts Edwin Visser, voorzitter van vakgroep gezondheidszorg herkauwers van de KNMvD, noemt het rapport van de Gezondheidsraad  ‘genuanceerd, zonder schuldvraag en uitgaande van gedeelde verantwoordelijkheid’.

Op de korte termijn zal de melkveehouderij volgens Visser weinig van eventuele verboden merken. ‘Als alle adviezen van het rapport worden opgevolgd, verdwijnt er één droogzetter van de markt. Wij gaan in onze eigen plannen als sector zelfs verder.’

Op de lange termijn komen er wel veelgebruikte werkzame stoffen in het gedrang, zoals B-lactam-antibiotica en colistine. ‘Dit zitten in meer dan de helft van de antibioticaproducten die we op dit moment in de melkveehouderij gebruiken. Maar het is heel positief dat de commissie ziet dat we tijd nodig hebben om voor deze middelen een alternatief te zoeken en daarom spreekt over maatregelen op de lange termijn’, zegt Visser.

Alleen op lange termijn komen veelgebruikte antibioticaproducten in het gedrang
Alleen op lange termijn komen veelgebruikte antibioticaproducten in het gedrang
right