Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

De inzet van antibiotica mag op een gemiddeld melkveebedrijf in 2011 niet meer dan 4,6 dierdagdoseringen bedragen. Dat heeft de stichting Autoriteit Diergeneesmiddelen (SDa) vandaag bekendgemaakt.

De SDa legt de hele dierhouderijsector streefwaarden op om het antibioticagebruik in 2013 te halveren ten opzichte van het gebruik van 2009. In 2009 gebruikten melkveehouders 5,8 dierdagdoseringen. Het doel is om in 2011 twintig procent minder antibiotica te gebruiken.

Rode en gele kaarten

De voorzitter van de SDa, hoogleraar antibioticaresistentie Dik Mevius, zei tijdens het UGCN-symposium dat de sector naar ‘een Deens systeem’ zal moeten om het terugdringen van het antibioticagebruik echt waar te maken. ‘In Denemarken wordt gewerkt met gele en rode kaarten. Bij een gele kaart krijgt een bedrijf een waarschuwing, bij een rode kaart wordt er dusdanig veel antibiotica ingezet dat er een sanctie volgt.’

De SDa heeft daarom ook zogenoemde signalerings- en actiewaarden vastgesteld. Die liggen bij melkvee op 8 en 11,5 dierdagdosering. Welk restricties er volgen wanneer een bedrijf deze waarde overstijgt, is nog niet bekend.

Later dit jaar maakt de SDa de, nog strengere, streefwaarden voor 2012 bekend. Het volledige rapport van de SDa en de voorstellen zijn te vinden op de site van de SDa.

Doel is om in 2011 twintig procent minder antibiotica te gebruiken dan in 2009
Doel is om in 2011 twintig procent minder antibiotica te gebruiken dan in 2009

antibioticagebruik melkvee terug naar 4,6 dierdagdoseringen

In het bericht wordt het "deense systeem" genoemd om het antibioticagebruik terug te dringen. Ik ben benieuwd hoeveel lager het aantal dierdagdoseringen in Denemarken bij het melkvee is.

Loopt het door omstandigheden

Loopt het door omstandigheden effe niet lekker, meteen een gele kaart. onzin, waar gaat het heen met de veehouderij en regels

gele kaart

8 en 11.5 dierdag doseringen is ook nogal wat, dit is incl jongvee. Dan is er ook echt wel wat aan de hand volgens mij en is het goed dat er naar een oplossing gezocht wordt. Beetje druk kan dan ook geen kwaad.

antibiotica

het begint met dit maar het eindigt met een dat je nog amper een dier kan behandelen! al vint ik 11,5 ook aardig hoog ze trekken het toutje steeds harder aan tot dat je niks meer kan. ze zullen je in het ziekenhuis is moeten verkopen sorry ik zit aan de norm kan je geen pijnstiller meer geven... zeg nog maals 11.5 is ook vrij hoog maar op termijn word het alleen maar erger ben ik bang.

Bekijk het ook van een andere kant!

Dat is natuurlijk vanaf één kant bekeken, wanneer je het van de andere kant bekijkt, wat schieten we ermee op als er straks een superbacterie is die nergens meer op reageert. Dan hoef je ze niet eens meer te spuiten want het helpt niet meer. Zeker ook de bedreiging voor de volksgezondheid mag niet worden onderschat. Dus er moet ook iets gebeuren. Je moet niet alleen kijken van he nu kan ik straks niks meer, maar je zal ermeer naar toe moeten van he wat kan ik nu straks doen? In de bio veehouderij lukt het ook, wil niet zeggen dat de gangbare hen achterna moet maar ze kunnen er zeker iets van leren lijkt mij. En heb je dan keer zieke koe die reageert dan veel beter op antibiotica...

antibiotica vlgs ano

Pijnstillers zijn geen antibiotica, Ano.

sDA ?

Is de stichting DA een overheid instantie? Volgens mij spuit ik een koe alleen als deze ziek is, wordt dat verboden. In een lekker land leven we zeg. Oh ja, Ooit gehoord van Deense razzia's naar medicijnen!

beetje oneerlijk

Waar ik moeite mee heb: 1. bedrijven met weinig of geen jongvee worden hard "gestraft" omdat het aantal dagdoseringen wordt gedeeld door een omgerekend aantal stuks vee. 2. Bedrijven met een korte tussenkalftijd zitten bij standaard gebruik van droogzetters altijd hoger in dierdagdoseringen dan bedrijven met een hogere tussenkalftijd.

oneerlijk?

wat een gezeur Gerard, d'r is zoveel oneerlijk in het leven. De een is gezond, de ander niet, de een heeft een groot modern bedrijf gekregen van z'n ouders, de ander moet met wat ouwe rotzooi beginnen. Waar jij over klaagt zijn consequenties van management beslissingen waarbij je deze ook eenvoudig kunt wijzigen, bij 1) door wat minder intensief te gaan boeren, en 2) de koeien wat later te insemineren of niet alle koeien met een droogzetter droog te zetten. D'r zijn echt grotere problemen in het leven.

Je kunt wel zien dat Peter

Je kunt wel zien dat Peter geen boer is!!!

droogzetten

ik zet alle koeien gewoon droog met droogzetters,wil geen uieronstekking met kalven hebben,als de koe met kalven al uieronstekking heeft,krijg je de koe nooit goed aan de melk
right