Sitemenu

zondag 19 september 2021
left
content-main-left

Nieuws

Het antibioticumgebruik in de Nederlandse veehouderij is in 2010 voor het derde achtereenvolgende jaar gedaald. De voorlopige cijfers van het Central Veterinary Institute (CVI) wijzen op een afname van 12 procent.

De cijfers komen uit de nieuwste versie van het Maranrapport dat jaarlijks het antibioticumgebruik beschrijft. De melkveehouderij draagt substantieel bij aan de reductie, maar in welke mate is nog niet bekend. ‘In 2009 zagen we een daling van meer dan twee procent in de melkveehouderij’, weet onderzoeker Nico Bondt van Wageningen UR. ‘De aandacht voor het antibioticagebruik begint effect te krijgen.’
De cijfers komen overeen met de bevindingen die de Belangenvereniging van Fabrikanten en Importeurs van Diergeneesmiddelen (Fidin) vorige maand naar buiten bracht.

Resistentie stabiliseert

De afname van het antibioticagebruik gaat vooralsnog niet gepaard met een vermindering van de resistentie tegen antibiotica. Bondt: ‘De relatie tussen het gebruik van antibiotica en resistentie is tamelijk complex. Een laag verbruik verslechtert wel de omstandigheden voor de vorming van resistentie.’

De doelstelling van de overheid is om in 2013 het antibioticagebruik te halveren (ten opzichte van 2009). In hoeverre dat haalbaar is, hangt volgens Bondt mede af van wat de overheid als uitgangspunt hanteert: ‘Gebruik je de dagdosering als uitgangspunt, dan is het moeilijker dan wanneer je puur van het aantal kilo’s geneesmiddel uitgaat.’

Routinematig toedienen vermijden

Volgens Bondt kan het niet de bedoeling zijn dat zieke dieren moeten creperen als gevolg van het terughoudend zijn met antibiotica. ‘De ogen zijn met name gericht op veehouderijen waar routinematig antibiotica wordt toegediend. In veel gevallen is dat te reduceren door verbetering van de houderijomstandigheden.’ In de melkveehouderij wordt antibiotica alleen preventief gebruikt bij het droogzetten van koeien.

Antibioticagebruik daalt
right