Sitemenu

zondag 11 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

Vanaf 1 januari 2012 moet elk melkveebedrijf een bedrijfsspecifiek bedrijfsgezondheidsplan, een bedrijfsbehandelplan en een transparant registratiesysteem voor antibiotica hebben. Ook mag alleen een geborgde dierenarts een veehouder adviseren. Die maatregelen kondigden LTO Nederland, NZO, COV en de KNMvD aan in een gezamenlijke persconferentie van de Taskforce Antibioticaresistentie Rund (ABRES Rund).

Sinds de ondertekening van het convenant verantwoord antibioticagebruik in 2008 heeft de rundveehouderijsector in Nederland gewerkt aan een aantal instrumenten die sectorbreed ingezet gaan worden om het antibioticagebruik terug te brengen.

‘Met de aanpak die we vandaag presenteren, willen we alle partijen in de rundveehouderij in beweging brengen, inclusief de eigenaren van 40.000 ubn’s’, vertelt Toon van Hoof, voorzitter van ABRES Rund.

De maatregelen zullen in het geval van melkveebedrijven opgenomen worden in de kwaliteitsborging van de zuivelfabrieken.

Sancties SDA voor grootverbruikers

De veehouder moet samen met de dierenarts een bedrijfsspecifiek bedrijfsgezondheidsplan en een bedrijfsspecifiek bedrijfsbehandelplan opstellen. Hierbij moet in kaart gebracht worden hoeveel bepaalde aandoeningen voorkomen en welk middel de eerste keus is bij een voorgeschreven aantal aandoeningen.

Het transparante registratiesysteem omvat dat van iedere veehouder en van iedere dierenarts het antibioticagebruik centraal wordt geregistreerd in het aantal dagdierdoseringen per dierjaar. Grootverbruikers kunnen sancties verwachten van Stichting Diergeneesmiddelen Autoriteit (SDA).

Derde en vierde generatie antibiotica bij hoge uitzondering

Ook heeft ABRES Rund een aantal aandachtsgebieden geformuleerd binnen het diergeneesmiddelengebruik onder rundvee. Zo wordt er een onderzoek opgestart naar de mogelijkheden om het gebruik van droogzetters te beperken. Ook moet het gebruik van derde en vierde generatie antibiotica worden geminimaliseerd.

‘Antibiotica als Excenel, Cobactan en Baytril mogen geen eerste keus meer zijn. Alleen als een ziektekiem resistent is tegen andere antibiotica, kunnen deze middelen nog bij hoge uitzondering worden toegepast’, stelt Edwin Visser, voorzitter werkgroep Transparant Antibioticum Gebruik (TAG) binnen ABRES Rund.

Het gebruik van derde en vierde generatie antibiotica moet worden geminimaliseerd
Het gebruik van derde en vierde generatie antibiotica moet worden geminimaliseerd
right