Sitemenu

woensdag 27 januari 2021
left
content-main-left

Nieuws

Nieuwe regels maken het opsporen van buitenlandse kalvertransporten bij het uitbreken van een dierziekte gemakkelijker. De vleeskalversector neemt met deze nieuwe, zelfopgelegde regels zijn verantwoordelijkheid.

Importeurs, vervoerders en kalverhouders moeten alle kalvertransporten die vanuit het buitenland op weg zijn naar Nederlandse bedrijven, aanmelden bij de Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalveren (SKV). Bij een uitbraak van een besmettelijke dierziekte zijn deze transporten snel te traceren, zodat passende maatregelen mogelijk zijn.

Na een proefperiode is op 1 september een boetesysteem voor overtreders ingegaan. Op de ruim 700 kalvertransporten in september is één boete opgelegd voor het het niet naleven van de nieuwe regels.

Buitenlandse transporten van vleeskalveren zijn beter traceerbaar
Buitenlandse transporten van vleeskalveren zijn beter traceerbaar
right