Sitemenu

dinsdag 13 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

Minister Gerda Verburg van LNV wil dat het antibioticagebruik in de veehouderij in 2013 het niveau van 1999 heeft. Dat betekent een vermindering van vijftig procent.

Verburg eiste eerder dat de veehouderij in 2011 twintig procent minder antibiotica gebruikt. Na 2011 moet het antibioticagebruik verder dalen.

Bacteriën resistent tegen antibiotica

Op advies van het Rijksintituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) neemt Verburg samen met minister Ab Klink van Volksgezondheid, Welzijn en Sport de maatregel om het antibioticagebruik in de veehouderij verder terug te brengen.

Het RIVM stelde onder leiding van directeur Roel Coutinho dit advies op. In het rapport meldt het RIVM dat de Nederlandse veehouderij er mede verantwoordelijk voor is dat bacteriën in toenemende mate resistent zijn tegen antibiotica.

Registratiesysteem voor antibioticagebruik

De veehouderijsectoren moeten zelf een registratiesysteem voor het antibioticagebruik opzetten. Minister Verburg wil dat deze initiatieven onder de Wet Dieren vallen. De registratie van het antibioticagebruik moet per sector inzichtelijk maken hoe snel het gebruik vermindert.

 

Minister Verburg wil in drie jaar tijd antibioticumgebruik halveren
Minister Verburg wil in drie jaar tijd antibioticumgebruik halveren
right