Sitemenu

dinsdag 13 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

De Stuurgroep Antibioticaresistentie Dierenhouderij in Nederland dringt erop aan dat dierenartsen en veehouders alle antibiotica die ze gebruiken, registreren in een centrale database. Eind dit jaar moet die database actief zijn.

Dat blijkt uit een nota die de stuurgroep onder leiding van senator Werner gisteren aanbood aan staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

De stuurgroep wil door de registratie het antibioticagebruik volledig transparant maken. Ook schaart de commissie zich achter de doelstellingen die voormalig minister Verburg stelde voor halvering van het antibioticagebruik in de dierenhouderij in 2013.

Volksgezondheid

Naast een forse reductie van antibioticagebruik willen de convenantpartners in de stuurgroep ook een extra inspanning leveren om het gebruik van antibiotica die van kritisch belang zijn voor de volksgezondheid, sterk te verminderen. Ze mogen straks alleen nog onder zeer strenge voorwaarden worden gebruikt. Groepsmedicatie mag alleen worden toegepast als aan duidelijke voorwaarden worden voldaan.

De Stichting Diergeneesmiddelenautoriteit (SDa) moet volgens de nota toezicht gaan houden op verantwoord en veilig antibioticagebruik en de overheid gaat zorgen dat veelgebruikers of onwilligen effectief worden aangepakt.

Ook stuurgroep wil halvering van het antibioticagebruik in 2013
Ook stuurgroep wil halvering van het antibioticagebruik in 2013
right