Sitemenu

vrijdag 23 april 2021
left
content-main-left

Nieuws

Dierengezondheidszorg Vlaanderen deelt mee dat de noodzakelijke wetgeving klaar is om binnen enkele maanden neospora op te nemen in de lijst van koopvernietigende gebreken. Daardoor zal de aankoop van een dier waarbij antistoffen tegen neospora worden aangetoond, nietig kunnen worden verklaard. Dat meldt Vilt.

In België is momenteel meer dan 60 procent van de bedrijven en meer dan 10 procent van het vee besmet. Meer dan 20 procent van de runderen die hun kalf verwerpen, vertonen antistoffen tegen neospora, wat op een besmetting wijst. Besmette bedrijven kennen vaak ernstige economische verliezen ten gevolge van abortus, verhoogde tussenkalftijden, een lagere melkproductie, een verminderde fokwaarde van de veestapel, een verhoogd afvoerpercentage en gestegen diergeneeskundige kosten. Een besmet rund heeft bijvoorbeeld drie tot zeven keer meer kans om te aborteren.

Besmettingsroute

De verticale overdracht van moeder op kalf is de belangrijkste besmettingsroute. Contact van vee met honden moet worden vermeden om de besmetting van gezonde koeien en kalveren te voorkomen. Honden zijn immers een eindgastheer voor de eencellige parasiet. Een hond kan besmet raken door opname van besmet weefsel (nageboorte, kadaver, rauw vlees). Een tiental dagen later worden eitjes in de uitwerpselen uitgescheiden die besmettelijk zijn voor het vee.

Voor neospora bestaat er geen behandeling, zodat de bestrijding is gebaseerd op preventie. Hoewel niet gemakkelijk, is het toch mogelijk om neospora van een bedrijf te elimineren door onder meer de via bloedonderzoek positief geteste familielijnen te weren uit de fokkerij. Om preventief op te treden tegen neospora is een onderzoek van het vee bij aankoop belangrijk.

Honden spelen een grote rol in de besmetting van neospora
Honden spelen een grote rol in de besmetting van neospora
right