Sitemenu

dinsdag 11 mei 2021
left
content-main-left

Nieuws

Klauwgezondheid verbeteren is een kwestie van structureel maatregelen nemen op basis van gegevens van koppelbekappen. Een onderzoek van de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) toonde aan dat de klauwgezondheid op basis van de gemiddelde klauwgezondheidscore fors kan stijgen.

Na een jaar diverse adviezen te hebben opgevolgd, steeg de gemiddelde klauwgezondheidsscore op achttien testbedrijven van 66,1 naar 79,1. Dit is een verbetering van twintig procent. De klauwgezondheid op Nederlandse melkveehouderijen loopt terug. Daarom voerde de Gezondheidsdienst van Dieren een onderzoek uit op achttien testbedrijven. Pijnlijke mortellaro en wittelijndefecten waren de belangrijkste klauwprobleem op deze bedrijven.

Opvolging advies

De adviezen die de veehouders kregen waren in drie categorieën ingedeeld: huisvesting, aanpak klauwaandoeningen en voeding. Per categorie en bedrijf was er veel verschil in het opvolgen van de adviezen. Bij de adviezen over huisvesting varieerden de kosten die veehouders maakten voor aanpassingen in de stal van enkele tientjes tot 10.000 euro. De aanpak van klauwaandoeningen door het plaatsen van voetenbaden werd goed uitgevoerd. Het consequent behandelen van klauwaandoeningen, zoals bekappen en sprayen,  werd minder goed uitgevoerd. De voedingsadviezen volgden de veehouders consequent op.

Algehele gezondheid stijgt

Na een jaar waren er veel minder dieren met mortellaro. De minste verbetering was te bespeuren op het gebied van de tylomen. Zowel veehouders als adviseurs beoordeelden dat de algehele gezondheid van de dieren aan het einde van de proef was toegenomen. Dit bevestigt dat bij melkkoeien veel draait om gezonde klauwen.

Klauwen met wittelijnaandoeningen is een van de belangrijkste klauwproblemen
Klauwen met wittelijnaandoeningen is een van de belangrijkste klauwproblemen
right