Sitemenu

dinsdag 20 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

Het ministerie van LNV heeft de maatregelen voor blauwtong serotype 6 versoepeld. De aanpassing houdt in dat het insluitingsgebied is opgeheven en heel Nederland nu alleen nog beperkingsgebied is. De versoepeling volgt uit de knuttenvrije periode die op 5 december is ingegaan. Duitsland besloot vorige week al het aan Nederland grenzende insluitingsgebied op te heffen. Doordat heel Nederland nu beperkingsgebied is, hoeven runderen, schapen en geiten voorafgaand aan binnenlands transport geen laboratoriumonderzoek meer te ondergaan. Ook zijn er weer meer mogelijkheden voor export. De maatregel gold vanaf 24 oktober en was ingesteld om verdere verspreiding van blauwtong type 6 te voorkomen.
right