Sitemenu

zaterdag 10 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

De Nederlandse overheid heeft met ingang van 20 oktober 18.00 uur een exportverbod ingesteld voor dieren die gevoelig zijn voor blauwtong, zoals runderen, schapen en geiten. De maatregel geldt niet voor slachtdieren.
Aanleiding is het aantreffen van dieren met een afwijkende vorm van blauwtong op verschillende bedrijven in het oosten van Nederland. Het nu gevonden type wijkt af van het normale virustype 8 dat in Nederland circuleert. Het Centraal Veterinair Instituut (CVI) heeft vastgesteld dat het niet gaat om het in Frankrijk heersende type 1.
De maatregel geldt vooralsnog maximaal veertien dagen totdat meer duidelijkheid bestaat over het aangetroffen type blauwtong.

right