Sitemenu

dinsdag 28 september 2021
left
content-main-left

Nieuws

In de afgelopen periode zijn er bij verschillende slachthuizen in Nederland runderen uit Roemenie aangevoerd waarbij de diagnose blaaswormziekte werd gesteld na orgaanonderzoek door de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD). Ook zijn er gestorven dieren aangeboden die deze doorgaans louter in Oost-Europa aangetroffen ziekte bleken te hebben. GD noemt de insleep 'zeer ongewenst', omdat de infectie (via honden) niet alleen een risico vormt voor herkauwers, maar ook voor de mens. De ziekte is derhalve ook meldingsplichtig.
Op de slachthuizen bleek dat dieren met blaaswormen een lager slachtgewicht hadden. Volgens GD blijkt uit I&R-gegevens dat elke maand ongeveer 200 runderen ouder dan 48 maanden worden ingevoerd uit Oost-Europa, in 2007 met name uit Roemenië.

right