Sitemenu

zondag 18 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

Op de zes bedrijven waar twaalf met rundertbc besmette kalveren stonden, hebben in de vervolgtesten in totaal nog eens 32 dieren positief gereageerd en hadden 60 dieren een dubieuze uitslag. Op zowel de dieren met een positieve als een dubieuze uitslag, vastgesteld via de snelle tuberculinatietest, wordt sectie gedaan om een eventuele besmetting definitief vast te kunnen stellen. De uitslag hiervan komt in de loop van volgende week.
Op 11 juli werd bekend dat op zes Nederlandse bedrijven in totaal twaalf uit Engeland geïmporteerde kalveren waren besmet met rundertuberculose. Om verdere verspreiding te voorkomen blokkeerde het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vervolgens 21 bedrijven die vanwege diercontact besmet zouden kunnen zijn. Op 20 van de 21 bedrijven hebben alle aangevoerde dieren negatief gereageerd op de snelle test. Deze bedrijven zijn per direct vrijgegeven. Op het laatste bedrijf hadden zeven dieren een dubieuze uitslag. Op dit bedrijf wordt daarom verder onderzoek gedaan en het blijft zolang geblokkeerd.
Ook de zes besmette bedrijven blijven voorlopig geblokkeerd. Onder deze bedrijven bevindt zich een melkveebedrijf.

right