Sitemenu

maandag 6 december 2021
left
content-main-left

Nieuws

Veehouders zijn verplicht nieuwe uitbraken van blauwtong te melden aan de praktiserend dierenarts en niet langer aan de VWA of de meldkamer van de Algemene Inspectiedienst (AID). Deze vereenvoudiging is sinds maandag jongstleden in werking en geldt alleen voor gebieden waar blauwtong al veelvuldig is vastgesteld.
De praktiserend dierenarts meldt met een vastgesteld formulier aan de VWA, dat hij symptomen die passen bij een blauwtonginfectie op het bedrijf heeft vastgesteld. Er vindt dan geen bloedonderzoek meer plaats. Concreet betekent dit dat alleen verdenkingen in het noorden van Nederland nog door de VWA bezocht en bemonsterd worden.
De VWA besluit vervolgens op grond van deze verklaring en aanvullende informatie of het bedrijf besmet wordt verklaard. Een besmet verklaard bedrijf gaat niet op slot maar mag de dieren die de ziekte verschijnselen vertonen (door de dierenarts verklaard) niet verplaatsen. Dit geldt totdat er geen ziekteverschijnselen meer zijn. De overige dieren op het bedrijf mogen wel verplaatst blijven worden.
Het blijft van het grootste belang om blauwtong verschijnselen te (blijven) melden omdat sommige symptomen van blauwtong lijken op die van mond- en klauwzeer. Dit jaar is een zeer groot aantal bedrijven besmet met blauwtong en er komen dagelijks nieuwe verdenkingen bij. Op dit moment zijn er 1619 besmette locaties.

right