Sitemenu

woensdag 14 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) stelt een verbod in op het verzamelen en vervoeren van schapen, geiten, runderen en varkens (evenhoevigen) in Nederland. Zij doet dit omdat op een boerderij in Egham in het zuiden van het Verenigd Koninkrijk mond- en klauwzeer is vastgesteld.
Vanaf woensdag 12 september om 19.00 uur is het verboden om in Nederland schapen, geiten, runderen en varkens te vervoeren of bij elkaar te brengen. Dit als gevolg van een nieuwe uitbraak van mond-en klauwzeer in het Verenigd Koninkrijk. De maatregel geldt ook voor tentoonstellingen en andere evenementen. Alleen vervoer van dieren die van een veehouderij rechtstreeks of via een verzamelplaats naar het slachthuis gaan is toegestaan.
Verder moeten alle veewagens afkomstig uit het Verenigd Koninkrijk op een erkende wasplaats in Nederland extra gereinigd en ontsmet worden, ook al zijn deze in het Verenigd Koninkrijk al gereinigd en ontsmet. Dit geldt ook voor vervoermiddelen voor paardachtigen.
Het ministerie van landbouw adviseert reizigers om in het Verenigd Koninkrijk geen boerderijen te bezoeken. Ook is het verboden om dieren of etenswaren van dierlijke oorsprong mee te nemen uit het Verenigd Koninkrijk.
Houders van evenhoevige dieren moeten een bezoekersregistratie bijhouden van alle bedrijfsmatige bezoeken op hun bedrijf. Deze gegevens moeten ten minste drie maanden worden bewaard. De maatregel is nodig gezien het grote risico van deze besmettelijke dierziekte. Door middel van de gegevens is een snelle tracering van contacten mogelijk. De Algemene Inspectiedienst (AID) controleert op de naleving.

right