Sitemenu

zaterdag 10 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft besloten het verzamelen van runderen en varkens weer gedeeltelijk toe te staan. Vanaf heden mogen beide diergroepen weer bijeengebracht worden voor bijvoorbeeld export naar andere EU-lidstaten. Ook het samenbrengen van kalveren voor het vervoer naar een opfok- of vleeskalverenbedrijf mag weer. Het tijdelijk verzamelen van runderen en varkens op tentoonstellingen en keuringen blijft vooralsnog verboden. Het vervoers- en verzamelverbod voor schapen en geiten blijft ook nog van kracht.
Als zich geen negatieve ontwikkelingen voordoen gaat minister Verburg ervan uit dat zij op korte termijn de resterende maatregelen in Nederland kan opheffen.

right