Sitemenu

vrijdag 16 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

Minister Verburg van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit laat 265.000 doses mond- en klauwzeervaccin maken. Ook heeft zij de Voedsel- en Warenautoriteit (VWA) gevraagd zich voor te bereiden op een mogelijke inzet van vaccinatie. Daarnaast wordt een concept-vaccinatieplan en een concept-vaccinatieregeling opgesteld. Ten slotte vraagt zij de zogenoemde Groep van Deskundigen zich voor te bereiden op een mogelijke adviesaanvraag inzake de veterinaire noodzaak om te gaan vaccineren.
Dit betekent overigens niet dat het besluit om bij een eventuele uitbraak te gaan vaccineren al genomen is. Dat kan pas op basis van een door de Europese Commissie goedgekeurd vaccinatieplan.

right