Sitemenu

donderdag 22 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

Runderen en schapen die dit jaar besmet zijn geraakt met blauwtong krijgen de ziekte volgend jaar waarschijnlijk niet nogmaals. Dat stelt Piet Vellema, specialist kleine herkauwers bij GD in Deventer en deskundige op het gebied van blauwtong. 'Niets in de literatuur wijst erop dat dieren nogmaals blauwtong kunnen krijgen. Hierdoor is het bij onvoldoende beschikbare entstof niet nodig om geïnfecteerde dieren te enten.' Tankmelkonderzoek en steekproefsgewijs bloedtappen kunnen volgens Vellema inzichtelijk maken welke bedrijven en hoeveel koeien blauwtong hebben gehad. 'Is dit meer dan 80 tot 85 procent van de veestapel, dan is enten niet nodig, omdat herbesmetting onwaarschijnlijk is en de vele geïnfecteerde dieren een bescherming vormen voor de niet besmette dieren. Alle andere bedrijven dienen wel geënt te worden. Hiermee kan snel en effectief de hele rundveesector beschermd worden. Bij een tekort aan vaccin heeft dit mijn voorkeur boven het enten van schapen. Een koe draagt het virus bovendien langer bij zich dan een schaap.'
De beslissing om te gaan enten moet volgens Vellema niet overhaast gemaakt worden. 'We moeten eerst goed in kaart brengen welke gevolgen het heeft. Entstof is namelijk typespecifiek en er verspreidt zich vanuit Frankrijk alweer een ander type. We moeten ook niet met een levend vaccin willen enten. De kans op mutaties tussen typen is hierbij groot. Daarnaast is er nog geen markervaccin beschikbaar waardoor na enten niet meer vast te stellen is of het dier daadwerkelijk blauwtong heeft gehad.'

GD-specialist acht herbesmetting met blauwtong onwaarschijnlijk
GD-specialist acht herbesmetting met blauwtong onwaarschijnlijk
right