Sitemenu

vrijdag 9 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

Tijdens de stalperiode kan biologisch melkvee kampen met een tekort aan vitamine D en E blijkt uit onderzoek van de Animal Sciences Group. Een jaar lang onderzocht ASG de vitaminestatus op vijf biologische melkveebedrijven. Op basis van drie onderzoeksmomenten, waarbij zowel voer als bloed werd onderzocht, bleek dat de tekorten vooral optreden bij droogstaande en nieuwmelkte koeien.

Bedrijven die een gevarieerd rantsoen voeren met grasproducten (kuil, grasbrok en hooi) en GPS hoeven weinig problemen te verwachten. ASG noemt het voeren van oliehoudende zaden een goede aanvulling van vitamine E, en hooi en grasbrok leveren vitamine D.

Aanleiding voor het onderzoek naar de mineralenvoorziening zijn de Europese regels voor de biologische sector. Daarin is bepaald dat fabrikanten geen synthetische vitaminen aan voer voor herkauwers toe mogen voegen. Tot eind 2005 gold een ontheffing voor die regels, nu wordt per lidstaat bekeken of het verbod op synthetische vitaminen doorgevoerd wordt.

right