Sitemenu

zaterdag 23 oktober 2021
left
content-main-left

Nieuws

Minister Veerman heeft vandaag besloten tot een ingrijpende versoepeling van het exportverbod voor herkauwers uit het noorden van Nederland. ANP meldt dat koeien, schapen en geiten die direct voor de slacht zijn bestemd weer mogen worden geëxporteerd. Dieren die niet voor de slacht zijn bestemd, mogen geen klinische verschijnselen van blauwtong vertonen en moeten serologisch worden getest voordat ze mogen worden uitgevoerd.
De onderzoeken die totnogtoe zijn uitgevoerd laten geen verspreiding van de ziekte zien in het noorden van Nederland. Maar er zijn volgens ANP nog wel verdenkingen buiten de haard rond Kerkrade, sommige dicht bij de grens van het gebied met een straal van 150 km rond deze plaats waarin maatregelen tegen blauwtong van kracht zijn. Bovendien zijn in de periode voordat de ziekte werd vastgesteld vrij veel dieren vanuit het zuiden van Nederland naar het noorden vervoerd en kunnen tussen het tijdstip waarop een dier wordt besmet en het zichtbaar worden van de ziekte wel twee weken verlopen. De minister vindt het daarom nog te vroeg om het exportverbod geheel op te heffen.

right