Sitemenu

zaterdag 10 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

Hoewel de toename van het aantal gevallen van blauwtong in België geen reden is tot ongerustheid voor de bevolking of de consument, lijkt die zowel epidemiologisch als economisch steeds schadelijker te worden voor de veehouderijsector. Op het vlak van de diergezondheid heerst nog veel onzekerheid omtrent het 'klassieke' ziektebeeld. Dit eist momenteel de volledige aandacht op van de gespecialiseerde wetenschappers. Binnenkort zullen in dat verband bijvoorbeeld vallen worden uitgezet om meer inzicht te krijgen in de vectoren, de dragers, en in de eventuele aanwezigheid van de ziekteverwekker.
In economisch opzicht is het zo dat de in het 20 km-gebied en in het beschermingsgebied geldende sanitaire maatregelen het normale verloop van de met de veehouderij samengaande activiteiten kunnen hinderen. Daarnaast verplicht het feit dat elke dag nieuwe gevallen worden bevestigd de producenten ertoe regelmatig de geografische wijzigingen van het beschermingsgebied na te gaan en zich ernaar te schikken. In samenwerking en in overleg met de gewesten en de betreffende sectoren besloot het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen daarom, na contact te hebben opgenomen met de Europese Commissie, om de status van beschermingsgebied (vroeger 100 km-gebied) uit te breiden tot het hele land. Het 150 km-gebied, dat niet langer relevant is, wordt daarbij afgeschaft.
Deze maatregel helpt bij het verhinderen van de uitbreiding van de aandoening en levert anderzijds de praktische voordelen op waarop de verschillende partners uit de veehouderijsector wezen en die zij wenselijk achtten. De veehouders worden er echter aan herinnerd dat thans alleen fysieke en chemische bestrijdingsmiddelen de voortschrijding van de ziekte kunnen tegengaan. Bijgevolg moeten de in het beschermingsgebied opgelegde maatregelen vanaf vrijdag 00.01 uur overal in het land strikt worden toegepast. Vanaf 00.01 uur geldt dus rond het 'besmette' gebied van 20 km rond elke uitbraak één enkel beschermingsgebied waar de op de website www.favv.be vermelde maatregelen van toepassing.

right