Sitemenu

vrijdag 5 maart 2021
left
content-main-left

Nieuws

In de omgeving van Leeuwarden is bij twee dieren blauwtong vastgesteld. Het ministerie van LNV meldt dat de dieren niet uit Zuid-Limburg komen en onderzoekt waar de besmetting vandaan komt. Minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft met ingang van vandaag een nieuw regime voor blauwtong afgekondigd. Heel Nederland geldt nu als beperkingsgebied. De 150 kilometergrens vervalt, waardoor het verplaatsen van dieren makkelijker wordt. In de 20 kilometerzone in Zuid-Limburg blijven de strengere regels van kracht.
Veehouders die (slacht)dieren willen exporteren buiten de beperkingsgebieden moeten de het dier laten testen. Daarnaast moet het betreffende exportland toestemming verlenen de dieren te ontvangen. (Slacht)dieren uit Noord-Nederland mogen alleen naar beperkingsgebieden van andere lidstaten.

right