Sitemenu

donderdag 15 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

Vier internationale fokkerijorganisaties uit Nederland slaan samen met Wageningen UR de handen ineen. Ze gaan samenwerken op het gebied van fokkerijonderzoek.

CRV (rundvee), Hendrix Genetics (pluimvee en varkens), TOPIGS (varkens), Cobb Europe (pluimvee) en Wageningen UR willen Nederland als fokkerijland versterken via Breed4Food. Het initiatief wordt financieel ondersteund via het topsectorenbeleid van de overheid.

Data optimaal benutten

Ate Lindeboom, directeur van CRV en voorzitter van Breed4Food legt uit wat de bedoeling is van deze nieuwe organisatie. ‘Genomics zorgt voor een explosie van gegevens. Die data geeft ons veel nieuwe mogelijkheden, maar het vraagt ook het nodige om die mogelijkheden te benutten. We hebben goede hardware nodig, maar ook goede analysemodellen om de juiste informatie te kunnen destilleren. Wat we onder meer met die informatie willen doen is nieuwe fokkerijkenmerken ontwikkelen voor onder meer efficiëntie en duurzaamheid. Hiermee kunnen onze klanten en leden straks hun voordeel doen.’

Topinstituut

De vier bedrijven en Wageningen UR gaan samen een topinstituut vormen. ‘Dat doen we ook om een aantrekkelijke werkgever te zijn. We hebben wel de beste mensen uit de wereld nodig om onze doelen te kunnen realiseren’, licht Lindeboom toe. ‘We werken samen om technieken te ontwikkelen, maar de uiteindelijke benutting in bijvoorbeeld een fokprogramma is aan elk van de partners afzonderlijk.’

De partners in Breed4Food ondertekenden op 3 september een intentie tot samenwerking
De partners in Breed4Food ondertekenden op 3 september een intentie tot samenwerking

uit wageningen is nog weinig verhelderends voor boeren gekomen

wat een initiatief waar individuele fokkers weinig aan hebben pas maar op straks nog meer stieren huren omdat de huidige systemen niet voldoen cq geen fokstieren opleveren waar de veehouders op zitten te wachten

je kunt geen appels met peren vergelijken

ik moet toch toevoegen aan dit verhaal dat met name op varkensgebied biggenproduktie per jaar etc. wel enome vooruitgang is geboekt je kunt je ook afvragen wat voor aantrekkelijkheid crv voor die andere partners heeft uiteraard....

Flauwekul allemaal met die

Flauwekul allemaal met die genomics

Samenwerken

Bij varkens en pluimvee, zijn uitstekende resultaten geboekt. Bedenk echter wel: veel meer werken met hybriden, genetica maken voor eindproduct, simpele en minder eigenschappen waarop selectie plaats vindt. Daarnaast heb je bij de intensieve veehouderij, veel minder invloeden van buitenaf. Ik denk dat CRV heel veel kan hebben aan de know how van de andere partners. Ook weet ik zeker dat er eigenschappen te ontrafelen zijn, maar zo hoog als voorspeld zijn de meeste stieren niet. Daarnaast denk ik ook dat er genen kunnen muteren, ik kan dit alleen maar vaststellen op basis van mijn ervaringen met kleurvererving. Zou dit met melk, levensduur celgetal etc. ook kunnen?
right