Sitemenu

woensdag 1 december 2021
left
content-main-left

Nieuws

Veehouders willen meer aandacht voor gezondheid en levensduur ten koste van exterieur. Dat is een van de uitkomsten van een grootschalige enquête tijdens de CRV-ledenbijeenkomsten.

‘Veehouders zijn op zoek naar koeien die met minder arbeid een hogere levensproductie behalen’, zo vat CRV-directeur Ate Lindeboom in het tweede aprilnummer van Veeteelt de uitkomsten samen.

Productie inleveren voor vruchtbaarheid

Een groot deel van de ondervraagden (61 procent) meldt bereid te zijn om productie in te leveren ten gunste van een betere dochtervruchtbaarheid. Dat levensduur meer aandacht verdient en zelfs ten koste mag gaan van een hoge lactatieproductie beaamt 86 procent van de ondervraagden.

Eén op de zeven CRV-leden denkt in 2015 met een ander ras te werken of in te kruisen. Slechts 29 procent geeft aan dat koeien in de toekomst gerust groter mogen.

 

Tabel - Uitslagen enquête fokkerijdiscussie CRV-ledenbijeenkomsten 2011

stelling

percentage

Na 2015 melk ik meer dan 80 koeien

77

Na 2015 melk ik meer dan 200 koeien

12

Na 2015 manage ik een gezinsbedrijf

91

Na 2015 werk ik met een melkrobot

34

Na 2015 manage ik een biologisch bedrijf

3

Na 2015 is het ras van mijn koeien gelijk aan nu

85

Levensproductie is belangrijker dan lactatieproductie

86

Ik ben bereid om productie in te leveren voor een betere dochtervruchtbaarheid

61

Benen zijn belangrijker dan uier

66

Koeien mogen geruster groter

29

Saldo per koe is belangrijker dan saldo per liter

67

Ik wil minder tijd per koe besteden

77

ik heb een hekel aan een te nauwe (achter-)speenplaatsing

77

 

CRV-leden wensen koeien die met minder arbeid hogere levensproductie halen
CRV-leden wensen koeien die met minder arbeid hogere levensproductie halen
right