Sitemenu

dinsdag 26 januari 2021
left
content-main-left

Nieuws

In 2008 heeft het Zwitsers fleckviehstamboek voor het eerst in de geschiedenis meer dan 200 nieuwe honderdtonners bijgeschreven. Vanaf 1972 komt het totaal hiermee op ruim 1700 koeien. Hiervan is 70 procent fleckvieh, 25 procent red holstein en 5 procent simmental. De zwartbonte holsteinkoeien hebben een eigen stamboek en registratie van honderdtonners. In totaal 68 procent van de ruim 200 koeien die in 2008 de grens van 100.000 kilogram melk passeerden heeft een Zwitserse stier als vader. Met zestien dochter voert Coeur (v. Fire) de lijst van vaderdieren aan. Ook passeerden in 2008 acht dochters van de roodbonte holstienstier Pickel de grens van 100.000 kilogram melk. In de totale lijst met honderdtonners is BC Topper met 134 nog altijd de meest dominante vader.
Ruim 1700 in het fleckviehstamboek geregistreerde Zwitserse koeien produceerden 100.000 kilo melk
Ruim 1700 in het fleckviehstamboek geregistreerde Zwitserse koeien produceerden 100.000 kilo melk
right