Sitemenu

zaterdag 17 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

Familie Warmerdam in Warmond, Zuid-Holland, ontving als eerste bedrijf met alleen blaarkoppen het predicaat ‘erkend fokcentrum’. Op 21 november reikte Stichting Zeldzame Huisdierrassen (SZH) dit predicaat uit.

SZH reikt het predicaat uit aan fokkers die bedreigde rassen houden. Op deze manier wil de stichting rassen behouden. ‘Ik vind het een eer om het predicaat te krijgen’, zegt Theo Warmerdam. ‘Deze erkenning houdt toch ook in dat ik mijn sporen heb verdiend.’ Warmerdam fokte onder andere blaarkopstieren voor de ki.

Goede boterham met blaarkop

Inspecteur Hinke Fiona Cnossen van SZH keurde het bedrijf goed. Cnossen: ‘Voor de uitreiking van het predicaat controleer ik de manier waarop de dieren worden gehouden, of het raszuivere blaarkoppen zijn die worden ingeschreven bij het stamboek, hoe Warmerdam het verhaal over hun bedrijf en de blaarkoppen aan bezoekers vertelt en de doelstellingen.’ Na erkenning controleert de inspecteur de bedrijven jaarlijks.
‘Ik wil de samenleving laten zien dat ik met blaarkoppen een goede boterham kan verdienen’, zegt Theo Warmerdam. ‘Ik verkoop Leidse kaas en boter en sta op de markt.’ Warmerdam houdt veertig blaarkoppen en maakt Leidse Kaas met het rijkskaasmerk.

Groei naar 20.000 ton kaas

Het is voor Warmerdam lastig om in aantal melkkoeien uit te breiden, maar door de bouw van een nieuwe stal kan Warmerdam van zo’n twaalf- tot dertienduizend ton kaas per jaar groeien naar twintigduizend. ‘Mijn beperkte grondareaal maakt uitbreiding zonder dure mestafzet lastig. Met de bouw van de nieuwe stal heb ik ’s winters meer ruimte om kaas te maken.’ Als de koeien in de zomer buiten stonden, gebruikte Warmerdam een groot deel van de grupstal voor het opslaan en rijpen van zijn kazen. Dit kan nu het gehele jaar.

Leidse kazen van blaarkoppenmelk
Leidse kazen van blaarkoppenmelk
right