Sitemenu

zondag 11 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

CRV en Cehave Landbouwbelang onderzoeken of de veehouder kan fokken op een lagere uitstoot van broeikasgassen. Er zijn aanwijzingen dat fokken op hogere producties, goede vruchtbaarheid en langere levensduur ook gunstig is voor de uitstoot van broeikasgassen per kg melk. Een langere levensduur betekent immers minder opfokdieren en dus minder methaanemissie tijdens de niet-productieve levensfase van de koe.

Een andere mogelijkheid om de emissie per kg melk te verlagen is een betere voerefficiëntie en een hogere melkgift. CRV stelt routinematig verzamelde data beschikbaar, bijvoorbeeld via MPR en CRV Mineraal. Een belangrijke vraag is of de veehouder met alleen deze data de uitstoot per bedrijf kan schatten.

Voorspellend model

Het onderzoek om de uitstoot van broeikasgassen in de melkveehouderij te voorspellen start deze week. Dit is een samenwerking van CRV en Cehave Landbouwbelang. Het ministerie van VROM subsidieert het project met 150.000 euro.

Een promovendus bij Wageningen Universiteit, project Kiezen voor Koe en Klimaat, combineert bestaande kennis over biologische en technische processen in de koe, de stal en het land in een model. In dit model wordt zichtbaar hoe bijvoorbeeld de samenstelling van het voer of het gebruik van kunstmest de uitstoot beïnvloeden. Cehave Landbouwbelang onderzoekt de invloed van het rantsoen in meer detail.

 

 

Met een voorspellend model willen onderzoekers de methaanemissie beperken
Met een voorspellend model willen onderzoekers de methaanemissie beperken
right