Sitemenu

dinsdag 26 januari 2021
left
content-main-left

Nieuws

Tijdens de dochtergroepenshow op de CRV Koe-Expo in Zwolle op 3 en 4 maart maken Delta Roppa en Apina Curtis hun debuut. In totaal presenteert CRV acht dochtergroepen in de ring. Voor zwartbont staan groepen van Roppa, Beekmanshoeve Bertil, Barnkamper Support en Dudam Surprise op het programma. Apina Fortune komt met een groep dochters uit de fokperiode. Bij roodbont stelt CRV collecties samen van Curtis, Huybens Red Tequila en HS Twister. De dochtergroepen verschijnen twee keer in de ring: op dinsdagavond 3 maart vanaf 20.00 uur en op woensdag 4 maart vanaf 13.00 uur. Op stand presenteert CRV dochters van de Amerikaanse Jenny-Lou Mrshl Toystory alsook een groep zuivere mrij-dieren van actuele fokstieren en een groep kruislingen van verschillende rassen.
Bertilgroep ook op NRM 2008 aanwezig
Bertilgroep ook op NRM 2008 aanwezig
right