Sitemenu

donderdag 4 maart 2021
left
content-main-left

Nieuws

Evert Alderkamp wordt de nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen van CRV Holding. Hij volgt per 4 maart 2010 Hans Huijbers op.

Alderkamp (50) heeft samen met zijn vrouw Annemarie een melkveebedrijf in het Gelderse Zevenaar met 60 hectare en een quotum van 1 miljoen kg. Alderkamp is de fokker van de stier Archibald (v. Aerostar).

Zowel binnen als buiten de veeverbetering heeft Alderkamp al verschillende bestuursfuncties gehad, onder meer bij LTO, Coberco en Dumeco. Hij was achtereenvolgens bestuurder bij KI Gelderland, het Gelders Rundveesyndicaat (GRS) en CR Delta. In 2001 trad hij toe tot het hoofdbestuur van CR Delta.

De huidige CRV-voorzitter Hans Huijbers was aftredend en niet herkiesbaar. Huijbers is onlangs aangetreden als voorzitter van ZLTO.

Evert Alderkamp per 4 maart 2010 CRV-voorzitter
Evert Alderkamp per 4 maart 2010 CRV-voorzitter
right