Sitemenu

woensdag 17 augustus 2022
left
content-main-left

Nieuws

Het dagelijks bestuur van de Federatie Vleesveestamboeken Nederland heeft een voorstel neergelegd bij de onderliggende vleesveestamboeken om tweejaarlijks een Nederlandse Rundveemanifestatie Vleesvee te houden, gelijk aan de NRM in de melkveesector.
De manifestatie, een elitekeuring met enkele honderden vleesdieren, zou plaatsvinden in de paardensportaccommodatie K.N.H.S. te Ermelo. Deze accommodatie beschikt over twee grote hallen waarvan een met tribunes. De periode die voorgesteld wordt is november 2009. De voorselectie van de deelnemende dieren zal door de stamboeken gebeuren. Er zal een toewijzing van het aantal dieren per stamboek zijn aan de hand van het aantal officieel geregistreerde dieren.
De kosten van deze elitekeuring komen voor rekening van de Federatie. Aangezien deze kosten hoger liggen dan de huidige vergoeding van de Federatie aan de stamboeken zal op zoek moeten worden gegaan naar extra sponsorgeld.
De eerste reacties van de stamboeken op het voorstel zijn positief.

right