Sitemenu

maandag 13 juli 2020
left
content-main-left

Nieuws

Het Departement Landbouw en Visserij, afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling, heeft in samenwerking met de Vlaamse Rundveeteelt Vereniging de brochure 'Fokkerij en selectie op het melkveebedrijf' geactualiseerd.
Fokkerij en selectie hebben in de melkveehouderij steeds een belangrijke rol gespeeld. Door de toepassing van nieuwe technieken voor fokwaardeschatting en voortplanting is de genetische vooruitgang voor verschillende kenmerken sterk toegenomen. De vernieuwde brochure geeft de actuele stand van zaken over de berekening en publicatie van de fokwaardeschattingen voor productie en exterieur. Bovendien zijn ook thema's als selectie en fokdoel, reproductiemethoden en -technieken en opsporing van erfelijke gebreken opnieuw beschreven.
De brochure is vanaf 1 juli gratis te verkrijgen bij het Departement Landbouw en Visserij, Afdeling Duurzame Landbouwontwikkkeling, Mevrouw Carine Van Eeckhoudt, Ellipsgebouw, 6de verdieping, bus 40, Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel. Tel.: 02 552 79 01, e-mail: carine.vaneeckhoudt@lv.vlaanderen.be

right