Sitemenu

donderdag 6 mei 2021
left
content-main-left

Nieuws

Annie 194 is door de montbéliardeclub uitgeroepen tot montbéliardekoe van het jaar. Daarmee sleept familie Hutten uit Haarle met hun koe de montbéliardetrofee in de wacht. De Canaridochter staat nu droog en realiseert na vier lijsten een voorlopige levensproductie van 46.119 kg melk met 4,25% vet en 3,59% eiwit. Haar gemiddelde tussenkalftijd bedraagt 371 dagen. Voor de trofee komen alleen koeien in aanmerking met minimaal vijftig procent montbéliardebloed, minimaal drie afgesloten lactaties, minimaal 3,50% eiwit of 300 kg eiwit, minimaal 100 lactatiewaarde en maximaal 380 dagen tussenkalftijd.

Montbéliardetrofee voor Annie 194
right