Sitemenu

dinsdag 20 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

Gerard Scheepens is per 1 december teruggetreden als bestuurslid van de Nederlandse Veeverbeteringsorganisatie (NVO). Volgens een persbericht van NVO kon Scheepens zich niet conformeren aan het bestuursbesluit om met ingang van april 2009 de oude fokwaarde robuustheid te vervangen door een nieuwe, die gebaseerd is op de scores voor robuustheid uit de bedrijfsinspectie.
'Robuustheid is vanaf het begin een kenmerk geweest waarvan men niet wist hoe men het inhoudelijk vorm moest geven. De correlaties zijn in twee jaar drie keer gewijzigd, hetgeen niet op een heldere definitie duidt', concludeert Scheepens, die het bestuur voor de keuze stelde óf de robuustheid te handhaven óf hem als persoon in het bestuur.
Het NVO-bestuur houdt begin volgend jaar een extra algemene ledenvergadering om een opvolger van Gerard Scheepens te benoemen. Scheepens zat namens Ki Samen in het bestuur.

right