Sitemenu

zondag 11 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

Europeanen staan sceptisch tegenover het klonen van dieren. Dat blijkt uit een onderzoek van de Europese Commissie onder 25.000 mensen, afkomstig uit 27 lidstaten van de EU.
Van de geënquêteerden stemde 84 procent in met de stelling dat er niet voldoende bekend is over de langetermijneffecten van het klonen van dieren. Ruim driekwart was het eens met de stelling dat het klonen van dieren zou kunnen leiden tot het klonen van mensen.
Ook over het klonen van dieren voor de voedselproductie oordelen de meeste Europeanen negatief. Bijna zestig procent geeft aan dat onder geen beding te willen toestaan.
Bijna een kwart van de ondervraagden gaf aan dat klonen van dieren een optie zou kunnen zijn om zeldzame rassen te behouden. Een op de zes staat positief tegenover het idee om via klonen de weerstand van dieren tegen dierziekten te verhogen.

right