Sitemenu

vrijdag 30 juli 2021
left
content-main-left

Nieuws

Na blad en cvm staat definitief vast dat ook brachyspina een erfelijk gebrek is. Dankzij de techniek die CRV gebruikt voor genomic selection zijn onderzoekers van de universiteit van Luik versneld op het spoor gekomen van de erfelijke afwijking. Brachyspina leidt tot verwerpen. Slechts in enkele gevallen wordt de vrucht voldragen, maar het kalf doodgeboren.
Het genetisch defect voert terug op de stier Sweet-Haven Tradition. Van haar eigen stieren heeft CRV inmiddels een lijst met dragers bekendgemaakt. Bij zwartbont gaat het om onder meer Apina Fortune en Ganvo Alexander, bij roodbont om Heide Henson en Topspeed Laarman. Het is nog niet bekend welke stieren van andere ki-organisaties dan CRV drager zijn van brachyspina.
Evenals cvm en blad vererft brachyspina enkelvoudig recessief. Dat betekent dat de afwijking alleen kan optreden als zowel de vader als de moeder drager is.

Uiterlijke kenmerken van kalveren met brachyspina (foto: GD)
Uiterlijke kenmerken van kalveren met brachyspina (foto: GD)
right