Sitemenu

donderdag 17 juni 2021
left
content-main-left

Nieuws

De Montbéliardeclub heeft de Montbéliardetrofee dit jaar uitgereikt aan Cantadoudochter Jera 2263 van de familie Koot uit Boornbergum. De inmiddels elfjarige Jera, die gefokt is door de familie Veneklaas-Slots uit Zeyerveld, produceerde in negen lactaties 84.545 kg melk met 4,23% vet en 3,54 % eiwit. Per lactatie gaf ze 9394 kg melk, goed voor een gemiddelde lactatiewaarde van 110. Jera kalfde recent voor de tiende keer en haar gemiddelde tussenkalftijd ligt op 372 dagen.
Voor de trofee komen alleen koeien in aanmerking met minimaal vijftig procent montbéliardebloed, minimaal drie afgesloten lactaties, minimaal 3,50% eiwit of 300 kg eiwit, minimaal 100 lactatiewaarde en maximaal 380 dagen tussenkalftijd.

Montbéliardetrofee voor Jera 2263
right