Sitemenu

dinsdag 15 juni 2021
left
content-main-left

Nieuws

De fokwaarden van de jongste indexdraai worden teruggetrokken omdat het NRS een foute berekening heeft gemaakt in de fokwaarde voor vruchtbaarheid. Vruchtbaarheid maakt deel uit van de nieuwe nvi en daarom heeft de misrekening ook gevolgen voor de totaalindex en daarmee de rangschikking. Vooralsnog zijn de exacte consequenties niet te overzien. Naar alle waarschijnlijkheid zijn de nieuwe, correcte cijfers vrijdagmorgen bekend en daarom is besloten om de verzending van Veeteelt, die morgen (15 februari) in de bus zou vallen, uit te stellen.

Fokstierdochters
De foutieve berekening voor dochtervruchtbaarheid lijkt vooral gevolgen te hebben voor een aantal jonge fokstieren die in de periode september tot december vorig jaar grote aantallen fokstierdochters aan de melk kregen. Een aantal stiereigenaren meldde zich bij NRS omdat zij opheldering vroegen voor extreme cijfers voor dochtervruchtbaarheid voor enkele van hun stieren.
Nadere informatie over het exacte tijdstip van de nieuwe publicatie en verschijningsmoment van Veeteelt zal zo snel mogelijk op deze site worden gemeld.

right