Sitemenu

zaterdag 10 september 2022
left
content-main-left

Nieuws


HG gaat een nieuwe genetische merker in het fokprogramma gebruiken die invloed heeft op eiwitproductie, duurzaamheid en vitaliteit.


Gezamenlijk onderzoek van HG en de universiteit van Luik leidde recent tot de ontdekking van wat HG noemt 'de rendementsmerker'. Deze merker kan volgens een persbericht een verschil van veertig euro DPS verklaren tussen twee dieren. Dit DPS-verschil wordt veroorzaakt door een betere (eitwit)productie en door een betere duurzaamheid, betere geboorteverloop en betere levensvatbaarheid.
HG maakt gebruik van verschillende merkers bij het selecteren van zowel stierkalveren als vaarskalveren. In de afgelopen selectierondes, nog voor de introductie van de nieuwe rendementsmerker, werd op basis van merkerinformatie 15 tot 20 procent andere stieren geselecteerd. HG maakt inmiddels gebruik van merkers voor vet-eiwitverhouding, melkproductie, duurzaamheid, vruchtbaarheid en DPS.

right