Sitemenu

zondag 11 september 2022
left
content-main-left

Nieuws

Rundveehouder meest optimistische agrariër

18-03-2013  · 2 reacties

Binnen de Nederlandse landbouw hebben rundveehouders het vaakst plannen om hun bedrijf uit te breiden en er staat vaker dan gemiddeld een bedrijfsopvolger klaar.

Dat blijkt uit cijfers over 2012 van marktonderzoeksbureau AgriDirect. Nederlandse agrariërs zien hun toekomst zonniger tegemoet dan voorgaande jaren het geval was. Sectorbreed steeg het percentage ondernemers met uitbreidingsplannen, daalde het aantal ‘stoppers’ en steeg het aandeel bedrijven met een opvolger. Volgens AgriDirect zijn deze parameters een goede graadmeter voor de stemming in de sector.

Veehouders niet te stoppen

Van alle rundveehouders heeft 31,7 procent plannen om het bedrijf uit te breiden. Daarmee is de rundveehouderij de meest ambitieuze landbouwtak; onder akkerbouwers is dit 21,1 procent en onder tuinbouwers nog geen 13 procent.
Van hetzelfde laken een pak onder de bedrijven met een opvolger: op graasdierbedrijven (met name rundveehouders) staat er bij 41 procent een opvolger in de startblokken. Bij akkerbouwbedrijven is dit 33,3 procent en onder varkens- en pluimveehouders 28,9 procent. Inherent aan deze cijfers scoren rundveebedrijven eveneens een laag percentage ‘stoppers’. Samen met de veehouders die meerdere veeteelttakken combineren, scoren zij het laagst met respectievelijk 3,9 en 4,7 procent stoppers.

De rundveehouderij is op dit moment het sterkst geneigd het bedrijf uit te breiden
De rundveehouderij is op dit moment het sterkst geneigd het bedrijf uit te breiden
right